Informujemy, że w celu zapewnienia optymalizacji treści i dostosowania ich do Państwa potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.
Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
sponsorowane

Wadliwe świadczenie pracy przez pracownika

Wada produktu lub usługi

Wadliwość efektów pracy – produktów czy usług może wynikać z przyczyn niezależnych od pracownika lub z takich, które są związane z niewłaściwym wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Do niezależnych przyczyn można zaliczyć przykładowo brak surowców, awarie sprzętu czy nawet złą organizację pracy. Co do zasady pracownik nie powinien ponosić ujemnych konsekwencji w przypadku zaistnienia niezależnych okoliczności ponieważ to na pracodawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu ryzyka prowadzenia „biznesu”.

Inaczej wygląda sytuacja gdy wadliwość produktów czy usług jest efektem niesumiennego, niestarannego wykonywania pracy. Skutkiem tego może być obniżenie jakości danego produktu lub usługi a w przypadkach skrajnych nawet ich całkowita bezwartościowość.  

Brak wynagrodzenia

W przypadku wykonania przez pracownika wadliwych produktów lub usług wynagrodzenie nie będzie przysługiwało co bezpośrednio reguluje art 82 kodeksu pracy. Jest to logiczne ponieważ pracodawca nie powinien ponosić ujemnych konsekwencji – zwłaszcza w sferze ekonomicznej jeżeli zapewnił pracownikowi właściwe warunki pracy a ten z własnej winy nie wywiązał się ze swoich obowiązków.

Koniecznym elementem, umożliwiającym pozbawienie pracownika wynagrodzenia za wadliwie wykonaną pracę jest wina pracownika, która powinna zostać wykazana przez pracodawcę. Warto podkreślić, że pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie niezależnie od tego czy pracodawca poniósł szkodę z tytułu wadliwie wykonanej pracy czy też nie.

Usunięcie wady

Gdy pracownik usunie wadę produktu lub usługi będzie mu przysługiwało wynagrodzenie odpowiednie do ostatecznej wartości produktu lub usługi. Wynagrodzenie nie będzie natomiast obniżone w przypadku gdy pracownik usunie wadę przywracając produktowi pierwotnie zakładaną jakość.

Należy pamiętać, że za czas, jaki pracownik przeznacza na poprawianie wadliwych produktów lub usług pracownik nie będzie uprawniony do wynagrodzenia. Nie ma tu znaczenia okoliczność czy pracownik usuwał wadę w normalnym czasie pracy czy czynił to poza godzinami pracy wynikającymi z jego rozkładu czasu pracy. W pierwszym przypadku wynagrodzenie nie będzie się należało ponieważ pracownik usuwa wadę produktu w ramach pracy bieżącej – nie wykonuje wówczas zadań, które w normalnych warunkach wykonywać powinien. W drugiej sytuacji – gdy wada jest usuwana po godzinach, wynagrodzenie nie przysługuje ponieważ usuwanie wad wcześniej świadczonej pracy nie stanowi pracy dodatkowej w rozumieniu prawnym.

Warto pamiętać, że przepisy kodeksu pracy, dotyczące wadliwie wykonanej pracy i konsekwencji z tym związanych mają charakter norm jednostronnie bezwzględnie obowiązujących. Oznacza to, że pracodawca może je stosować - ale nie jest to jego obowiązek. Może zatem, mimo wadliwego wykonania przez pracownika produktu lub usługi, nie pozbawiać go wynagrodzenia czy dokonywać jego obniżenia.

Pozostałe możliwe konsekwencje

Pracodawca obok możliwość pozbawienia lub ograniczenia wysokości wypłacanego wynagrodzenia  za wadliwie wykonany produkt lub usługę może zastosować wobec pracownika środki dyscyplinujące. W sytuacji gdy wadliwe wykonanie produktu lub usługi nosi również znamiona przewinienia porządkowego, pracodawca może pracownika ukarać karą porządkową na podstawie art 108 kp. Ponadto w sytuacji gdy wadliwie wykonanej pracy towarzyszy ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych nie można wykluczyć, iż pracodawca zechce skorzystać z rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art 52 kp.

Sebastian Kryczka
prawnik, specjalista ds. prawa pracy

copyright 2022
Kobieta w Chmurze
Kobieta w Chmurze
Integrity Media i Biznes Dolnośląski
ul. Grabowa 85
54-115 Wrocław
Polska