Informujemy, że w celu zapewnienia optymalizacji treści i dostosowania ich do Państwa potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.
Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
sponsorowane

Umowa o pracę na zastępstwo

W jakich przypadkach

Umowę na zastępstwo reguluje art. 25 § 1 zd. 2 kodeksu pracy. Zgodnie z przywołanym przepisem w przypadku konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.

Przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy znajdują się w  rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.). Przyczynami tymi są więc określone zdarzenia i okoliczności wskazane w przepisach, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, oraz inne przypadki niemożności świadczenia pracy wykazane przez pracownika i uznane za usprawiedliwione przez pracodawcę. Do takich sytuacji należą  między innymi: przebywanie pracownika na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby czy wypadku przy pracy, tymczasowe aresztowanie czy odbywanie kary pozbawienia wolności, a także odbywanie służby wojskowej, korzystanie przez pracownika z urlopu.

Jak już zasygnalizowano wcześniej, umowa na zastępstwo będzie miała zastosowanie, tylko w przypadku usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Nie ma więc możliwości stosowania takiej umowy podczas nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wykluczone będzie to również w przypadku, gdy zastępowany pracownik będzie w tym czasie w pracy. Warto pamiętać, że w umowie na zastępstwo powinna być wyraźna adnotacja, że jest ona zawierana na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Rozwiązanie umowy na zastępstwo

Umowę na czas zastępstwa można rozwiązać tak samo - jak w przypadku innych umów o pracę, na mocy porozumienia stron. Aby to uczynić niezbędna jest zgodna wola stron – pracownika i pracodawcy. Umowę na czas zastępstwa można również rozwiązać za wypowiedzeniem.  Czynności tej może dokonać zarówno pracownik, jak i pracodawca  z zachowaniem 3-dniowego okresu wypowiedzenia. Zarówno pracownik jak i pracodawca wypowiadający umowę nie ma obowiązku argumentować powodów swojej decyzji. W praktyce jednak najczęstszym i najbardziej naturalnym sposobem ustania umowy o pracę na czas zastępstwa jest jej rozwiązanie spowodowane powrotem do pracy osoby która była zastępowana.

Sebastian Kryczka
prawnik, specjalista ds. prawa pracy

copyright 2022
Kobieta w Chmurze
Kobieta w Chmurze
Integrity Media i Biznes Dolnośląski
ul. Grabowa 85
54-115 Wrocław
Polska