Informujemy, że w celu zapewnienia optymalizacji treści i dostosowania ich do Państwa potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.
Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
sponsorowane

Spotkania ze SZTUKĄ semestr 3. Galeria/Pracownia TYC ART. Maj, czerwiec 2016

Zapraszamy na SPOTKANIA ze SZTUKĄ semestr 3


*Plan zajęć:*
1.SZTUKA MYŚLENIA O SZTUCE*   07.05. *
2.SZTUKA JAKO RYTM I RYTUAŁ *14.05.*
3.SZTUKA KOBIET *21.05.*
4.SZTUKA MĘŻCZYZN *4.06.*
5.KATHARSIS *11.06.*
6.KALIGRAF-Ja *18.06.*
7.FINISAŻ *25.06.*

Informacja ważna dla osób uczestniczących w semestrze 1 -został nieco
zmieniony program zajęć
oraz techniki wykorzystywane podczas działań twórczych.
Koszt zajęć to *500 zł* za cały semestr (6 zajęć po 4 godziny +
finisaż).


*Zniżka dla rodzeństw.  *Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć
semestru 3 i czekamy na zgłoszenia drogą mailową lub telefonicznie pod
numerem 792541589 (Maria Klekot) do 6. maja

Ilość miejsc ograniczona!

Magdalena Tyc-Witwicka

 

Galeria/Pracownia TYC ART
Wrocław
Zaułek Ruska 46C
Grupa Artystyczna
w składzie:
Małgorzata Tyc-Klekot
Katarzyna Kopias-Czekay
Magdalena Tyc-Witwicka
Maria Klekot
Janusz Klekot

 

Akcja Artystyczna

„Terenowe obserwacje zjawiska zwanego sztuką w świecie nieznośnie ponowoczesnym” pod hasłem „Każdy tworzyć może...?”

PROGRAM POWSZECHNEJ ESTETYZACJI
SPOTKANIA ze SZTUKĄ

Program Powszechnej Estetyzacji jest elementem Akcji Artystycznej „Terenowe obserwacje zjawiska zwanego sztuką w świecie nieznośnie ponowoczesnym”.
Celem różnorodnych działań, realizowanych przez organizatorów (Grupę Artystyczną) oraz P. T. Uczestników naszej Akcji jest powszechne otwarcie zmysłów i umysłów na zjawisko zwane sztuką. Podczas  wspólnych SPOTKAŃ będziemy dążyć do podniesienia kompetencji estetycznych Uczestników-Obserwatorów przez aktywny udział w procesie twórczym, który połączymy
z kreatywnym dyskursem o sztuce. Będziemy projektować i realizować „obiekty sztuki”, wykorzystując różnorodne techniki plastyczne, a także muzyczne i parateatralne.

Na nasze SPOTKANIA ze SZTUKĄ zapraszamy młodzież gimnazjalną, zainteresowaną rozwijaniem artystycznych pasji i poszukiwaniem siebie.
 
SPOTKANIA odbywają się w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca, od kwietnia do czerwca.
FINISAŻ tej części projektu przewidujemy w połowie czerwca.

Tematy ćwiczeń praktycznych powiązane są z zagadnieniami z zakresu historii i filozofii sztuki, które układają się w logiczną całość, dlatego wskazane jest, aby każdy z Uczestników - Obserwatorów wziął udział w całym cyklu sześciu SPOTKAŃ.
 
Ponieważ chcemy każdemu z Uczestników - Obserwatorów poświęcić odpowiednią ilość czasu i uwagi, planujemy zajęcia w małej grupie (max. 10 osób).

 
W ramach cyklu SPOTKANIA ze SZTUKĄ odbędzie się sześć czterogodzinnych spotkań oraz finisaż.

 


PROGRAM POWSZECHNEJ ESTETYZACJI
SPOTKANIA ze SZTUKĄ

 

SEMESTR I

 

SPOTKANIE 1

SZTUKA MYŚLENIA O SZTUCE

Pierwsze spotkanie będzie poświęcone wstępnemu określeniu przedmiotu badań, czyli zjawiska zwanego sztuką.

Mózg i umysł jako narzędzia przetrwania - do czego potrzebna jest sztuka?

DZIAŁANIA TWÓRCZE – portret pojęciowy człowieka (czym dysponuje człowiek jako twórca i badacz sztuki)

Ptaki śpiewają, pszczoły tańczą – czy tylko ludzie tworzą sztukę?

DZIAŁANIA TWÓRCZE – naśladowanie i odczytywanie „sztuki zwierząt”

Czy sztuka to komunikat?

Metafora: „sztuka to język” - o czym „mówi” sztuka – język sztuki – znaki, przedmioty, działania jako obiekty i dzieła sztuki – różnorodne formy sztuki

DZIAŁANIA TWÓRCZE – mapa form sztuki - piktogramy

Na czym polega PIĘKNO?  Dlaczego wszyscy ludzie uważają za piękne podobne zjawiska i rzeczy?

Czy łyżka może być dziełem? - usprawnienia a upiększenia

DZIAŁANIA TWÓRCZE – jak zmienić zwykłe w niezwykłe?

Homo sapiens w wolnym czasie...
- narodziny sztuki – nuda – wyobraźnia - zabawa

DZIAŁANIA TWÓRCZE – projekt i wykonanie zabawek/przedmiotów z najprostszych, naturalnych materiałów, bez użycia nowoczesnych narzędzi, przy pomocy najbardziej prymitywnych technik. Zdobienie wykonanych obiektów(symbolika kolorów).

 


SPOTKANIE 2

SZTUKA jako RYTM i RYTUAŁ

Myślą przewodnią kolejnych trzech spotkań będzie odkrywanie rozmaitych dualizmów, ujawniających się w charakterze zjawiska zwanego sztuką (i w naszym jej postrzeganiu): aspektów żeńskich i męskich, symbolicznych i realistycznych, sakralnych i świeckich itp.

 


Na co dzień i od święta – struktura czasoprzestrzeni kulturowej w oparciu o M. Eliade) – wartościowanie (odróżnianie i nadawanie znaczenia) jako fundament kategorii etycznych i estetycznych

DZIAŁANIA TWÓRCZE – mapa natury i kultury – graficzne przedstawienie dyskutowanych zagadnień

Opozycja KULTURA-NATURA (fiszki – definiowanie przez selekcję i wybór)

Kultura jako uporządkowanie świata

DZIAŁANIA TWÓRCZE – PIKTOGRAMY: graficzna reprezentacja omawianych zagadnień

Rytm w sztuce – bębny oraz inne proste instrumenty muzyczne

DZIAŁANIA TWÓRCZE - tworzenie własnych rytmów/melodii – SZYBKIE SZKICE – graficzne przedstawianie rytmów, granych przez kolejne osoby

Jak narysować rytm? - cykliczność i rytm w sztuce (ornamentyka) – znak graficzny jako symbol


DZIAŁANIA TWÓRCZE – co jest grane? Poszukiwanie dźwięków i budowa własnych „instrumentów” muzycznych.

 


SPOTKANIE 3

Sztuka KOBIET

Kultura jako uporządkowanie świata (c.d.) - społeczne podstawy porządków kulturowych – ROLNICY i ŁOWCY – cykliczny i linearny porządek świata (działania twórcze - ćwiczenia parateatralne)

Kultura jako uporządkowanie świata - biologiczne podstawy porządków kulturowych: kobiety i mężczyźni - „męskie” i „żeńskie” aspekty sztuki

Sztuka w aspekcie żeńskim – rytm oraz połączenie konkretu i abstrakcji (sztuka użytkowa - użyteczna, połączona z koncepcją powtarzalnego wzoru i symbolicznego znaczenia kształtów)

Czy sztuka posiada tajemną moc? - sztuka jako magia – talizmany, amulety, relikwie

DZIAŁANIA TWÓRCZE – tworzenie znaków i nadawanie im znaczeń – znaczenie kształtów i kolorów (wartościowanie jako akt arbitralny)

DZIAŁANIA TWÓRCZE – projektowanie i wykonywanie własnych przedmiotów codziennego użytku (amulety, biżuteria) – mozaika szklana, koraliki itp.
(prosimy uczestników o przyniesienie starych koralików


SPOTKANIE 4


Sztuka MĘŻCZYZN


Kultura jako uporządkowanie świata – „świat mężczyzn” jako opozycja do NATURY(działania twórcze - ćwiczenia parateatralne).   

KULTURA a CYWILIZACJA (fiszki – definiowanie przez selekcję i wybór)

Sztuka w aspekcie męskim jest realistyczna, przedstawieniowa,
a zarazem symboliczna; jest opisaniem i oswojeniem świata

Co widzą mężczyźni? - szczegół, konkret, zmienność - porządek linearny

DZIAŁANIA TWÓRCZE – rysunek en face nosa lub ust z pamięci, a potem z modela (lustra)

Jak przedstawić świat? -  rysunek- malowidła naskalne, pierwsze ryty, rysunki (rozwój rysunku: obrys postaci statycznych, walorowanie, zaznaczanie podziałów wewnętrznych, postaci w ruchu)
Droga do 3D – rysunek – relief – rzeźba (rozwój rzeźby)
                 
Uczymy się patrzeć – na czym polega realizm w sztuce – analiza porównawcza konkretnego przedmiotu, jego rysunku, fotografii oraz opisu.

DZIAŁANIA TWÓRCZE – rysunek węglem na szarym kartonie, stworzenie bryły przestrzennej z szamotu i utrwalenie obiektu w postaci fotografii.

(Uwaga:prosimy o przyniesienie na SPOTKANIE własnego urządzenia do fotografowania – komórki, tabletu, aparatu fotograficznego).

 

SPOTKANIE 5

KATHARSIS


Sztuka jako rozmowa z bogami – korzenie i istota rytuałów – specyfika i psychologiczne aspekty działań rytualnych (gra w pytania)

Dlaczego tańczymy i śpiewamy? - rytualne i magiczne znaczenia głosu i ruchu – taniec i śpiew jako sztuka – narodziny teatru

DZIAŁANIA TWÓRCZE  - odkrywamy istotę pantomimy (ćwiczenia i etiudy przygotowane i przeprowadzone przez aktorkę pantomimy)

Magia KATHARSIS:
 – wspólne pisanie SCENARIUSZA (wg konspektu)

– tworzenie postaci

- odegranie przedstawienia
 
DziAŁANIA TWÓRCZE – napisanie scenariusza, stworzenie postaci, odegranie przedstawienia (pod kierunkiem aktorki pantomimy)

 

SPOTKANIE 6

Kaligraf-JA


Jak pismo zmieniło świat? - idea pisma – rodzaje pisma

Uczymy się patrzeć:
Co można wyczytać z liter?  - czy charakter pisma zdradza charakter człowieka  

DZIAŁANIA TWÓRCZE  – piszemy odręcznie i analizujemy swoje pismo

Po co nam kaligrafia?  - kaligrafia europejska oraz dalekowschodnia (Chiny, Japonia) – porównanie

DZIAŁANIA TWÓRCZE  – kaligrafowanie umownych znaków-liter (inicjałów) tak, aby nadać im ekspresję i indywidualność,
by znaki-litery stały się obrazem.

Ewolucja książki – kamień, tabliczka, zwój, książka, książka drukowana, e-book, audiobook
Sztuka litery – rodzaje pisma, inicjały, czcionki

DZIAŁANIA TWÓRCZE – ćwiczenia w kaligrafii, projektowanie literniczego znaku graficznego.


SPOTKANIE 7

FINISAŻ

Wystawa prac uczestników oraz omówienie i podsumowanie I semestru.
Wspólne zabawy, ćwiczenia oraz działanie twórcze z udziałem Uczestników, ich rodzin i artystów.

copyright 2022
Kobieta w Chmurze
Kobieta w Chmurze
Integrity Media i Biznes Dolnośląski
ul. Grabowa 85
54-115 Wrocław
Polska