sponsorowane

Monika Braun - konsultacje i trening wizerunkowy, prezentacje i autoprezentacje, copywriting

Kim jestem?

Aktorką, kulturoznawcą, nauczycielem akademickim, trenerką, coachem, a także pisarką. …Jako aktorka nauczyłam się werbalnych, cielesnych i wokalnych technik przykuwania uwagi odbiorcy, jako kulturoznawca zrozumiałam głębokie reguły rządzące tymi technikami, jako nauczyciel akademicki, trener i coach poznałam metody precyzyjnego przekazywania innym tej wiedzy i tych umiejętności, jako pisarka używam języka także po to, aby tworzyć dla innych przemówienia, zagajenia w dyskusji oraz konferansjerskie scenariusze spotkań i konferencji.

Swojego warsztatu używam, aby pomagać prawnikom, dziennikarzom, menagerom – tym wszystkim, którzy chcą efektywnie kształtować i kontrolować swoje publiczne zachowania. Uczę w jaki sposób dobrze zaplanowanymi działaniami wpłynąć na świadomość i podświadomość odbiorcy.

Jestem trenerką skutecznej komunikacji publicznej. Zajmuję się także copywritingiem, projektowaniem publicznych dyskusji, konferencji i spotkań firmowych.

Wykształcenie

Studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, 1982 – 1986

 • Dyplom Magistra Sztuki, 1987

 • Warsztaty Aktorskie, Buffalo (USA), 1987

 • Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca pt.: „Wykorzystanie technik aktorskich w treningach społecznych”), 2009

Jak pracuję?

Trening opieram na elementach warsztatu aktorskiego. Jego istotą jest rozwijanie świadomości własnych zachowań. Część ćwiczeń rejestruję kamerą, a następnie analizuję wspólnie z uczestnikami szkolenia. Podstawową zasadą moich warsztatów jest nauka przez doświadczenie. Zajęcia oparte są na żywej interakcji całej grupy szkoleniowej, grach symulacyjnych i innych podobnych technikach, które – dzięki budowaniu zaangażowania, pobudzaniu wyobraźni oraz poczuciu uczestnictwa – czynią edukację skuteczną. Wszystkie etapy pracy są realizowane w formie ćwiczeń i komentarzy ich dotyczących. O teorii mówię tylko po to, aby wyjaśnić dlaczego pewne działania publiczne opłacają się, a inne – nie. Taki trening jest szansą szybkiego zgromadzenia narzędzi, dających możliwość ich zastosowania w zawodowej codzienności.

Z kim dotychczas pracowałam?

…między innymi z:

Grupą Onet.pl S.A., Okręgową Radą Adwokacką we Wrocławiu, Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu, Okręgową Izbą Radców Prawnych w Łodzi, Ringier Axel Springer Polska, PKO Bank Polski, DHV Polska Spółka Z o. o., Polsko-Niemiecko Izbą Przemysłowo-Handlową, Kancelarią Prawną Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp. k. Warszawa, Auxilia Sp. z o. o. Wrocław, Microsoft Polska Spółka Z o. o., Polkomtel S.A., SigmaKalon Deco Polska Sp. z o. o., Ericsson Sp. z o. o., Nissan Poland, Bayer Sp. Z o. o., Compensa Życie SA., Nokia Poland, Volksbank Leasing Polska SA., Generali TU S.A., Stoen, TU Gerling, a także ze studentami Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu… Prowadzę także coaching indywidualny osób publicznych, których personalia nie mogą zostać ujawnione ze względu na wyrażane przez nie pragnienie zachowania tajemnicy w zakresie takich szkoleń.

Co napisałam?

 1. Mona, opowieść o malarce, (beletryzowana biografia Miry-Żelechower Aleksiun, malarki), Via Nova, Wrocław 2016.

 2. Wrocław – Jerozolima – Wrocław, (opowiadania) razem z Lvem Sternem, Via Nova, Wrocław 2014.

 3. Wstęp [w] Niewiarygodne historie zapomnianych rzeczy, praca zbiorowa pod redakcją Moniki Braun i Ewy Molendy-Pileckiej, Wrocław 2013.

 4. Gry Codzienne i poza codziennie …o komunikacyjnych aspektach aktorstwa, Universitas, Kraków 2012.

 5. Wystąpienie publiczne jako dialog [w]: Polska wobec wyzwań Unii Europejskiej, [red:] Ludmiła Dziewięcka – Bokun, Andrzej Ładyżyński, Wrocław 2008.

 6. Aktorskie techniki interpretacyjny jako metoda czytania tekstu [w:] Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badan empirycznych, [red:] Jan Kida, Rzeszów 2007.

 7. Teatr jako spotkanie, [w]: Konteksty animacji społeczno kulturalnej, [red:] Krystyna Hrycyk, Wrocław 2004.

 8. Kompozycja niekonsekwentna, rozmowa o teatrze Jerzego Grzegorzewskiego z Krzysztofem Draczem i Henrykiem Niebudkiem, „Notatnik Teatralny” nr 42, Wrocław 2006.

 9. Czy możemy wykreować Polaków portret własny?, [w]: Polska wobec wyzwań Unii Europejskiej, [red:] Ludmiła Dziewięcka – Bokun, Andrzej Ładyżyński, Wrocław 2004.

Co mnie ciekawi?

 • Neurologiczne i psychologiczne źródła pracy aktora

 • Socjologiczne, antropologiczne i kulturowe konteksty interakcji międzyludzkich

 • Historia, a szczególnie genealogia i dzieje mojej rodziny

Czym jeszcze się zajmuję?

 • Uprawiam biegi długodystansowe

 • Trenują ashtanga-jogę

 • Tańczę tango argentyńskie

Czego nie robię?

 • Nie poświęcam czasu sprawom, które mnie nie ciekawią

 • Nie należę do żadnej organizacji

 • Nie jem mięsa

Nasz ekspert doradza w zakresie:

 • Retoryka oraz techniki przekonywania i wywierania wpływu

 • Body-language i elementy werbalne w komunikacji interpersonalnej

 • Rozmowy zawodowe, rozmowy handlowe

 • Metody prezentacji i autoprezentacji

 • Tworzenie prezentacji multimedialnych

 • Wystąpienia przed kamerą

 • Konflikty, spory, negocjacje

 • Stosowania pomoce audiowizualnych, dokumentów i „rekwizytów” w prezentacjach i rozmowach zawodowych

 • Techniki radzenia sobie ze tremą

 • Etykieta i wizerunek w sytuacjach zawodowych

 • Wypowiedzi pisemne (w tym przemówienia, prezentacje, korespondencja zawodowa – kompozycja, edycja, styl, składnia, leksyka itp.

Trening indywidualny i grupowy

Wykłady dla dużych gremiów

Scenariusze: konferencji, eventów, spotkań firmowych wraz z przemówieniami, prezentacjami, pełnym przygotowaniem do wystąpień, organizacją, kompozycją przestrzeni, doborem strojów, nauką pracy z mikrofonem itp.

 

Współpracuję także z innymi specjalistami w dziedzinie głosu i wizerunku oraz z zespołami muzycznymi i zawodowymi konferansjerami.

 

Kontakt:

Monika Braun

ekspert@kobietawchmurze.pl

+48 698 617 291

copyright 2018
Kobieta w Chmurze
Kobieta w Chmurze
Integrity Media i Biznes Dolnośląski
ul. Grabowa 85
54-115 Wrocław
Polska