sponsorowane

Osobowości

  1. Aldona Młyńczak

    W Sejmie RP pracuje w Komisjach Infrastruktury, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz nadzwyczajnej komisji ds. prawa spółdzielczego, wcześniej także w Komisjach Gospodarki, Energetyki, Rodziny i Praw Kobiet oraz w wielu podkomisjach stałych i nadzwyczajnych ds. budownictwa, funduszy europejskich, upraszczania prawa dla przedsiębiorców, transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.

copyright 2018
Kobieta w Chmurze
Kobieta w Chmurze
Integrity Media i Biznes Dolnośląski
ul. Grabowa 85
54-115 Wrocław
Polska