Informujemy, że w celu zapewnienia optymalizacji treści i dostosowania ich do Państwa potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.
Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
sponsorowane

Telepraca – niedoceniana forma zatrudnienia

Zgodnie z art. 675 § 1 k.p. praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Świadczenie pracy w takich warunkach określamy mianem telepracy. Najprościej mówiąc polega ona na wykonywaniu przez pracownika obowiązków regularnie poza zakładem pracy, wykorzystując środki komunikacji elektronicznej (np. Internet).

Telepraca – nie dla każdego

Telepraca stanowi dogodną formę zatrudnienia dla tych stanowisk (zawodów) oraz czynności, które nie wymagają częstych, nieplanowanych konsultacji z przełożonymi i można je łatwo określić. Taka forma świadczenia pracy jest szczególnie wskazana i atrakcyjna dla osób wykonujących tzw. wolny zawód, np. dziennikarzy, tłumaczy, pisarzy, projektantów, programistów komputerowych, architektów, a także pracowników instytucji finansowych np. maklerów. Chętnymi do skorzystania z telepracy mogą być także osoby tworzące i administrujące stronami internetowymi, zajmujące się działalnością edytorsko-redakcyjną, komputerowym składem tekstu czy działalnością marketingową.

Procedura zatrudnienia

W ramach telepracy pracować mogą osoby nowe, dopiero co przyjmowane do pracy, jak i te, które już pracują. Tryb zatrudniania będzie jednak inny w każdym z powyższych przypadków. Bez wątpienia mniej obowiązków mają pracodawcy, którzy zawierają umowę o telepracę z pracownikiem już zatrudnionym. Jeśli pracodawca chce, by wcześniej już zatrudniona osoba stała się telepracownikiem musi złożyć w tej sprawie propozycję. Pracodawca nie może samodzielnie, w drodze jednostronnego oświadczenia wprowadzić telepracy. Nie ma jednak przeszkód, by stosowny wniosek złożył sam pracownik. Z przepisów nie wynika jednak, że pracodawca musi bezwzględnie się do niego dostosować ale w miarę możliwości powinien go pozytywnie rozpatrzyć. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia w sprawie świadczenia pracy w formie telepracy, wówczas pracodawca powinien przedstawić pracownikowi na nowo informację o warunkach zatrudnienia. Co do zasady powinna ona zawierać: obowiązującą pracownika dobową i tygodniową normę czasu pracy, częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę, wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego, obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia, informację o układzie zbiorowym pracy. Problemem natury praktycznej jest kwestia sprzętu na którym telepracownik ma świadczyć pracę. Pracodawca może telepracownikowi powierzyć swój sprzęt ale strony mogą jednak postanowić w odrębnej umowie, że pracownik będzie pracował na własnym sprzęcie. W przypadku gdy pracodawca przekaże telepracownikowi własne narzędzia do pracy, wówczas musi taki sprzęt ubezpieczyć, pokryć koszty związane z jego instalacją, serwisem, eksploatacją oraz konserwacją. Powinien również zagwarantować telepracownikowi pomoc techniczną oraz szkolenia w zakresie obsługi sprzętu. Fakt, że telepracownik wykonuje pracę poza terenem zakładu pracy nie pozbawia pracodawcy możliwości weryfikacji jego pracy oraz kontroli. A zatem jeśli dom telepracownika jest miejscem wykonywania przez niego pracy, wizyta pracodawcy jest jak najbardziej możliwa.

Rezygnacja z telepracy

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu w formie telepracy nie oznacza, iż nie można powrócić do poprzedniej formy wykonywania pracy. W ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia telepracy przez pracownika wcześniej zatrudnionego, (świadczącego poprzednio pracę w siedzibie zakładu pracy), zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą złożyć wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia. Wniosek jest wiążący, co sprawia, że druga strona musi się do niego dostosować. Pracodawca i telepracownik wspólnie powinni ustalić termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy.

Sebastian Kryczka,

prawnik, ekspert ds. prawa pracy

copyright 2022
Kobieta w Chmurze
Kobieta w Chmurze
Integrity Media i Biznes Dolnośląski
ul. Grabowa 85
54-115 Wrocław
Polska