Informujemy, że w celu zapewnienia optymalizacji treści i dostosowania ich do Państwa potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.
Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
sponsorowane

Możliwość odwołania pracownika z urlopu

Jak wiadomo pracownik ma prawo do corocznego, płatnego nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Z zasady nieprzerwanego urlopu wynika, iż pracownik w całym okresie czasu wolnego od pracy nie powinien liczyć się z możliwością powołania go do świadczenia pracy. Przepisy jednak w szczególnych sytuacjach pozwalają pracodawcy na przerwanie urlopu pracownika i zobowiązanie go do powrotu do pracy.

Przesłanki odwołania z urlopu

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wtedy, gdy jego obecności w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu co wynika z art 167 § 1 kodeksu pracy. Tak więc aby działanie pracodawcy było zgodne z przepisami powinien on przed podjęciem decyzji o odwołaniu pracownika z urlopu zbadać czy zaistniały łącznie następujące warunki:

  • powstały okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczęcia przez pracownika urlopu; jeżeli pojawiły się one bezpośrednio przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu, wówczas powinno się dokonać przesunięcia terminu urlopu na podstawie art. 164 § 2 kp,

  • powrót pracownika do pracy jest niezbędny dla zapewnienia prawidłowego toku procesu pracy, z uwagi np. na posiadanie specjalistycznej wiedzy niezbędnej z punktu widzenia potrze pracodawcy – np. do usunięcia poważnej awarii.

Jak zawiadomić pracownika

Ponieważ forma odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego nie została określona w k.p. może to być każda forma (ustna, telefoniczna, listowna, e-mailem). Istotne jest, aby pracownik mógł odpowiednio wcześniej zapoznać się z decyzją pracodawcy by miał czas na powrót z urlopu w wyznaczonym terminie. Powiadamiając pracownika o konieczności przerwania urlopu pracodawca powinien więc wskazać podwładnemu termin powrotu do pracy. Musi on być tak wyznaczony, aby pracownik miał obiektywną możliwość wykonania polecenia - a więc z uwzględnieniem np. miejsca urlopu pracownika czy dostępności środków komunikacji.

Wracać do pracy czy wypoczywać dalej – oto jest pytanie

Pracownik niestety powinien podporządkować się decyzji pracodawcy bez zbędnej polemiki w tym zakresie. Nie ma tu znaczenia jego subiektywna ocena przesłanek jakimi kierował się pracodawca. Niestawiennictwa w pracy nie usprawiedliwi przekonanie pracownika, że jego powrót do pracy nie jest konieczny, ponieważ pozostali współpracownicy wraz z pracodawcą doskonale sobie poradzą w kryzysowej sytuacji. Obowiązek przerwania urlopu będzie więc pośrednio wynikał również z art 100 § 1 i § 2 pkt 4 kp zgodnie z którym pracownik zobowiązany jest stosować się do poleceń przełożonych oraz dbać o dobro zakładu pracy i chronić jego mienie. Jeżeli więc zdaniem pracodawcy powinien ze względu na zaistniałą sytuację przerwać urlop i stawić się w zakładzie pracy, to obowiązkiem pracownika jest więc niezwłoczne przerwanie urlopu i stawienie się w miejscu pracy wskazanym przez pracodawcę.

Odmowa wykonania polecenia pracodawcy

Odmowa przerwania urlopu i wcześniejszego powrotu do pracy, może skutkować zastosowaniem przez pracodawcę określonych w przepisach prawa pracy konsekwencji. Może on nałożyć na pracownika karę porządkową – w tym najsurowszą - karę pieniężną na podstawie art. 108 § 2 kp ponieważ takie zachowanie pracownika można zakwalifikować, jako opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia. W pewnych szczególnych przypadkach odmowę przerwania urlopu pracodawca może uznać nawet za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia z jego winy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 kp. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle zasadności odwołania z urlopu oraz konsekwencji z tym związanych w tym rozwiązania stosunku pracy w następstwie odmowy przerwania urlopu leżą w gestii sądu pracy.

Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert ds. prawa pracy

copyright 2022
Kobieta w Chmurze
Kobieta w Chmurze
Integrity Media i Biznes Dolnośląski
ul. Grabowa 85
54-115 Wrocław
Polska