Informujemy, że w celu zapewnienia optymalizacji treści i dostosowania ich do Państwa potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.
Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
sponsorowane

Badania lekarskie pracowników – ważne zmiany od 01.04.2015 r.

Profilaktyczne badania lekarskie stanowią przejaw ochrony pracowników w zakresie bezpiecznych warunków pracy. Pracodawca bowiem nie ma prawa legalnie dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego z którego wynika brak przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy. Warto pamiętać, że od dnia 01.04.2015 r. wchodzą w życie istotne zmiany art 229 kodeksu pracy, modyfikujące min. katalog pracowników zwolnionych z obowiązkowych lekarskich badań wstępnych.

Obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie pracownika na badania wstępne w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego z którego wynika brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy. Powyższa kwestia jest uregulowana w art 229 kodeksu pracy, który od dnia 01.04.2015 r. będzie obowiązywał w zmodyfikowanej formie. Zmiany w obrębie art. 229 kp wprowadzone zostały ustawą z dnia  7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Zgodnie z nowymi zasadami, wstępnym badaniom nie będą podlegać osoby  przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą.

Dotychczasowe przepisy zabraniały pracodawcy dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Nowa regulacja jest dużo bardziej precyzyjna ponieważ odwołuje się do warunków pracy na określonym stanowisku opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami badaniom wstępnym nie będą podlegały również osoby przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy. Muszą być jednak spełnione następujące warunki: przyjęcie do pracy u nowego pracodawcy powinno nastąpić w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, pracownik powinien przedstawić nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie,
nowy pracodawca stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, pracownik nie jest przyjmowany do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Jak wyżej zasygnalizowano, odstąpienie od przeprowadzania wstępnych badań lekarskich nie będzie dotyczyło przypadku przyjmowania pracownika do prac szczególnie niebezpiecznych. Do prac tego typu zaliczają się prace stwarzające duże zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Przykładowo można tu wskazać: prace na wysokości, prace w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych (w tym o działaniu rakotwórczym lub mutagennym). Z uwagi na fakt, iż wykonywanie takich prac nawet przez krótki okres może powodować pogorszenie stanu zdrowia i wystąpienie przeciwwskazań do zatrudnienia przy określonych pracach bardzo istotna jest kontrola stanu zdrowia wykonywana z odpowiednią częstotliwością. Z tego powodu pracodawca przyjmujący do prac niebezpiecznych pracownika będzie obowiązany do skierowania go na badanie wstępne niezależnie od legitymowania się przez niego aktualnym orzeczeniem z poprzedniego miejsca pracy.

Przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu z wstępnych badań lekarskich osoby przyjmowanej do pracy u nowego pracodawcy istotne będzie porównanie warunków pracy w nowym miejscu pracy z warunkami pracy wykonywanej u poprzedniego pracodawcy (bez względu na nazwę stanowiska pracy).

Sebastian Kryczka
prawnik, specjalista ds. prawa pracy

copyright 2022
Kobieta w Chmurze
Kobieta w Chmurze
Integrity Media i Biznes Dolnośląski
ul. Grabowa 85
54-115 Wrocław
Polska